Çerez Politikası
Çerez Politikası

ÇEREZ POLİTİKASI

İşbu Çerez Politikası temel olarak Turksport Spor Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin ("Decathlon") www. decathlon.com.tr internet sitesi ("İnternet Sitesi") aracılığıyla oluşturduğu çerezlere ilişkin politikasını açıklamaktadır.

Çerez (Cookie) Nedir ve Ne Şekilde Kullanılmaktadır?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından oluşturulan dosyalardır. Çerezler, site tercihleriniz veya profil bilgileriniz gibi göz atma bilgilerini depolar. Çerezler, İnternet Sitesi'ni ziyaret ettiğinizde, internet tarayıcınız tarafından yüklenir ve İnternet Sitesi'ne girmiş olduğunuz cihazda saklanır. Çerezler ziyaretiniz sırasında yapacağınız taramaları kolaylaştırmak ve İnternet Sitesi'ni kullanıcı dostu kılmak için gereklidirler ve cihazınıza herhangi bir zarar vermezler. Decathlon, size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, İnternet Sitesi'nin içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; İnternet Sitesi üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya İnternet Sitesi üzerindeki üyelik kullanım geçmişinizi izlemektedir. Decathlon, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda İnternet Sitesi üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Söz konusu eşleştirme ve kullanma yalnızca işbu Çerez Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dahilinde yapılacaktır. Decathlon, çerezleri ayrıca; arama motorlarını, İnternet Sitesi'ni ve/veya Decathlon'un reklam verdiği web sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek amacıyla kullanabilir. Decathlon bu reklamları sunarken, Decathlon'un sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. İnternet Sitesi'ni ziyaretleri sırasındaki kullanıcıların deneyimini iyileştirmek amacıyla tarafımızdan talep edilen hizmetleri sunmak için harici kuruluşlar tarafından kullanılan ve yönetilen ve "üçüncü taraf çerezleri" hariç İnternet Sitesi'nde çerezlerde depolanan bilgiler özel olarak yalnızca tarafımızdan kullanılırlar. Bu "üçüncü taraf çerezleri"nin ana kullanım amaçları erişim istatistikleri elde etmek ve gerçekleştirilen ödeme işlemlerinin güvenliğini garanti etmektir. Şifreniz veya kredi ya da banka kart bilgileriniz gibi hassas nitelikteki bilgileri kullandığımız çerezlerde depolamamaktayız. Gezinme bilgilerinizi toplama amacıyla kullandığımız çerezler hakkında bilgi, İnternet Sitesi'ne ilk defa giriş yaptığınızda pop-up ekran ile verilecektir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir ve Bu Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Decathlon, kanuni olarak saklaması gereken Üye bilgilerini saklamakla yükümlüdür. Bununla birlikte Üye’nin her zaman kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi talep etme hakları saklıdır. Decathlon tarafından verilerinizin işlendiği ve Decathlon'un verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesi gereği kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bizimle üyeliğiniz sırasında paylaşmış olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle kisiselverilerim@decathlon.com adresinden bize e-posta göndererek veya Osmaniye Mh. Marmara Forum Garden Office OB Blok. 01 Bakırköy İstanbul adresine yazılı başvuruda bulunarak kişisel verilerinizin; a) herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; b) kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme; c) kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme; d) kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme; e) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme; f) kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket'in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; g) Şirket'ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme; h) kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve; i) kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz. Üyelik ve iletişim tercihlerinizi her zaman sisteme giriş yaparak güncelleyebilirsiniz.

Kişisel Verileriniz Ne Süreyle Saklanmaktadır?

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verileriniz Nasıl Korunmaktadır?

Decathlon, kişisel verilerin korunmasına büyük önem vermektedir. Decathlon, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. Decathlon, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli fiziki, teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Decathlon'un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, İnternet Sitesi'ne ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Decathlon bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.