ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

a) http://play.decathlon.com.tr/ internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu  Bulvarı Marmara Forum Si. A Bl. Ap. N.3/Z099 Bakırköy/ İstanbul adresinde mukim Turksport Spor Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle "Turksport” ve/veya “Decathlon” olarak anılacaktır)

b) internet sitesine ve/veya uygulamasına işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde http://play.decathlon.com.tr/ içerisinde yer alan Platform’dan faydalanan kişiler ("Kullanıcı")

 

Decathlon ve Kullanıcı bundan böyle ayrı ayrı “taraf” , bir arada ise “taraflar” olarak anılacaktır.

 

Kullanıcı, işbu sözleşmeyi onayladığında yürürlüğe gireceğini ve sözleşme koşullarına uygun davranacağını beyan ve taahhüt etmektedir.

 

2. TANIMLAR

 

Play                  :play.decathlon.com.tr isimli internet sitesini ve mobil uygulamalarını,

Kullanıcı      :Play’e  üye olan ve Play’de sunulan Hizmet'lerden, işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek kişi

Spor Kulübü  :Spor Hizmeti vermek amacıyla Play’de bulunan eğitmenler dahil gerçek veya tüzel kişi

Site                   :http://play.decathlon.com.tr/ adlı web sitesi.

Ödeme Hizmet

Sağlayıcısı      : Play  adına ödeme hizmetlerini yürütme yetkisine sahip, lisanslı bir ödeme     kuruluşu olan Iyzco Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.

DECATHLON

Mağazaları    :Turksport Spor Ürünleri San ve Tic. Ltd. Şti tarafından işletilen ve faaliyet gösteren mağazalar

Aracı Yer

Sağlayıcı            :Turksport Spor Ürünleri San ve Tic. Ltd. Şti(“DECATHLON”)

İş Ortağı        : SPOR KULÜBÜ’nün fatura düzenleyebilmek için yararlanmayı talep etmesi halinde fatura bedeli üzerinden belirlenen komisyon oranı karşılığında fatura düzenleme hizmeti verecek olan FORİBA……[a][b]

Spor Merkezi    :Etkinlik, eğitim ve dersler için kullanıcıların alan kiralaması yapabileceği spor merkez ve komplekslerini,

Sözleşme           :İşbu Kullanıcı Sözleşmesini,

Yönetmelik      :26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i,ifade eder.

3.  SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

İşbu Sözleşme’nin konusu Kullanıcı, Spor Kulübü ve Spor Merkezlerinin Play’‘den faydalanma şartlarının, hizmet kapsamının ve tarafların karşılıklı yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Play, Decathlon tarafından aracı hizmet sağlayıcı sıfatı ile yürütülen; Spor kulübü  ve DECATHLON mağazaları tarafından spor içerikli gönderi etkinlik ve çevrimiçi ve/veya belirli bir lokasyonda dersler oluşturulmasını, bu gönderi,etkinlik ve derslerin  diğer kullanıcılar ile paylaşmasını sağlayan ve Spor kulüplerinin  ve DECATHLON mağazalarının oluşturdukları spor kulübü sayfaları, hizmetleri ve etkinlikleri aracılığıyla kullanıcılara ulaştığı  bir platformdur.

 

Kullanıcı ve spor kulüpleri, kullanım koşullarını elektronik ortamda kabul ettiğinde Play içinde yer alan kullanıma, üyeliğe, hizmete, içeriklere ve Play’e yönelik Decathlon tarafından internet sitesinde yapılacak her türlü beyanı peşinen kabul ve beyan eder.

4. HİZMETLER

DECATHLON  tarafından sunulan yer sağlama hizmeti, Spor sektörünün tüm paydaşlarını tek bir çatı altında toplamayı amaçlayan dijital bir platform olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda;

a. Kullanıcı, üyelik işlemlerini tamamlamasının ardından, play üzerinde yer alan farklı kategorilerdeki spor merkezi kiralık spor alanı ilanı, spor etkinliği, kampanyalar ve fırsatların yer aldığı ilanlara ulaşmak ve bu ilanlara kayıt yaparak Play’den  ücretli/ücretsiz şekilde faydalanma hakkına sahip olur.

b.Kullanıcı, Play ilan açma koşullarına uymak kaydı ile yapmak istediği spor için katılımcı davet edebilme hakkına sahip olur.

c.Spor Kulüplerine, ilan yayınlama kuralları çerçevesinde içeriklerini kendileri oluşturmak suretiyle spor hizmetlerini satışa sunma hakkının sağlandığı bir platform sağlanmaktadır.

d. Kullanıcıların birlikte spor yapması için ilan açılmış olması halinde kullanıcılar kendi aralarında, Spor Kulübü tarafından oluşturulan ilana katılım sağlanması halinde ise Spor Kulübü ve Kullanıcılar,  hizmetin satış fiyatı, şartları ve ödeme koşulları konusunda, site alt yapısından yararlanarak haberleşebilirler.

e. Kullanıcı ve spor Kulüplerini etkinlik ve eğitimleri için fiziki mekan belirleyebilecekleri gibi çevrimiçi olarak da etkinlik ve eğitim oluşturmaları imkanı bulunmaktadır.

f.DECATHLON, mağazaları tarafından gerçekleştirilen etkinlikleri PLAY üzerinde ilan ederek, KULLANICILAR’ın bu etkinliklere katılması ve kayıt olmasına imkan tanır.

g.Kullanıcılara, Play üyesi spor merkezleri aracılığı ile etkinlik ve çeşitli dersler için play üzerinden spor alanı kiralamasına ve kullanmasına imkan tanır.

5.ÖDEME

5.1. DECATHLON, işbu üyelik sözleşmesine belirtilen hizmetlere ilişkin ödemelerin tahsil edilmesi konusunda Ödeme Hizmet sağlayıcısını yetkilendirmiştir.Üyeler, işbu üyelik sözleşmesini onaylayarak bu yetkilendirme koşullarını kabul etmiş sayılır. Play’de yer alan etkinlik ve derslere ilişkin yapılan ödemeler Ödeme Hizmet Sağlayıcısı tarafından tahsil edilir. Etkinlik/ders tarihinden 10 (on) iş günü sonrasında belirlenen komisyon bedeli Ödeme Hizmet Sağlayıcı tarafından DECATHLON’a gönderilir. Aynı şekilde etkinliğin tamamlanma tarihinden 10 (on) iş günü içerisinde etkinlik/ders için belirlenen hizmet bedeli komisyon bedeli düşülerek Spor Kulübü’ne gönderilir. DECATHLON, Spor Kulüpleri’nin sunacakları hizmetlere ilişkin olarak hizmet için SPOR KULÜBÜ’nün belirlediği bedelin %25’i oranına kadar komisyon oranı belirleme hakkına sahiptir. SPOR KULÜPLERİ, belirlenen komisyon oranına ilişkin itiraz hakkına sahip değildir. Kullanıcıların SPOR MERKEZLERİ’nden spor alanı kiralaması işlemleri için ise SPOR MERKEZLERİ’nin belirlediği bedel üzerinden komisyon oranı DECATHLON tarafından belirlenir.

5.2. SPOR KULÜBÜ ve SPOR MERKEZİ, hizmetin Kullanıcıya ifasını sağlamaz ise ya da Kullanıcı  tarafından verilen hizmetin ilanda belirtilen belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilir ise veya Kullanıcı etkinlik tarihinden 24 saat önce hizmeti satın almaktan/etkinliğe katılmaktan vazgeçer ise, hizmet bedeli Kullanıcıya iade edilir[c]. Kullanıcı iade taleplerini müşteri hizmetleri servisi aracılığı ile gerçekleştirebilecektir.

5.3. PLAY, SPOR KULÜBÜ ile Kullanıcı arasında yaşanabilecek anlaşmazlık durumunda, taraflar bir uzlaşmaya varana kadar veya bir mahkeme/hakem heyeti kararı alınana kadar  hizmet bedelini güvenli hesapta bloke etme hakkına sahiptir.

5.4. PLAY aracı yer sağlayıcı olarak, hizmetlerin satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanan her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerinden sorumlu değildir.

5.5. SPOR KULÜBÜ ve SPOR MERKEZİ’nin fatura düzenleme yükümlülüğünü yerine getirebilmek amacı ile  DECATHLON’un iş ortağı üçüncü firma aracılığı ile fatura düzenleme hizmeti alabilecektir. Bu durumda, DECATHLON ve iş ortağı firma fatura bedeli üzerinden belirlenen oranda komisyon alma hakkına sahip olacaktır. Komisyon bedeli üçüncü şahıs iş ortağı firma tarafından belirlenecek olup, SPOR KULÜBÜ ve SPOR MERKEZİ belirlenen orandan fatura bedeli üzerinden kesinti yapılmasını peşinen kabul eder.

5.6.Alınan hizmetlerde hizmet sağlayıcı SPOR KULÜBÜ ve/veya SPOR MERKEZİ’dir. Hizmete karşılık olarak süresi içerisinde fatura kesilmesi ve KULLANICI’ya gönderilmesi SPOR KULÜBÜ ve/veya SPOR MERKEZİ’nin sorumluluğundadır.

6. ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

6.1. Üyelik, Play’in ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Play’e  Kullanıcı, Spor Kulübü veya Spor Merkezi olmak için gerekli bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlanan Kullanıcı, Spor Kulübü veya Spor Merkezi olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

 

6.2. Kullanıcı olabilmek için, 18 (onsekiz) yaşını doldurmuş olmak ve Türkiye’de ikamet etmek, Sözleşme hükümleri kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmış olmamak gerekmektedir. 18 (Onsekiz) yaşını doldurmayan ve/veya DECATHLON tarafından herhangi bir sebeple geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği süresiz olarak yasaklanmış ya da üyelik talebi onaylanmamış olan kişilerin başvuruları Kullanıcı olarak sayılmalarına engel olup, bu durumun DECATHLON tarafından tespit edilmesi halinde bu kişilerin üyelikleri iptal edilecektir veya onaylanmayacaktır.

6.3. Spor Kulübü ve/veya Spor Merkezi olabilmek için, vergi mükellefi olmak, usulüne uygun olarak işletme sahibi olmak, bunları belgeleri ile kanıtlamak, Sözleşme hükümleri kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmış olmamak gerekmektedir. DECATHLON tarafından herhangi bir sebeple geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği süresiz olarak yasaklanmış ya da üyelik talebi onaylanmamış olan kişilerin başvuruları Spor Kulübü  olarak sayılmalarına engel olup, bu durumun DECATHLON tarafından tespit edilmesi halinde bu kişilerin üyelikleri iptal edilecektir veya onaylanmayacaktır.

6.4. Sitedeki üyelik, hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait hassas gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

6.5. Kullanıcı tarafından verilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre, Decathlon veya ilgili kuruluşça sistemlerde ve internet altyapısında alınmıştır. Siteyi kullanımlarınızda tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Decathlon’dan bağımsız olarak ilgili kart kuruluşlarınca çevrimiçi olarak aranızda gerçekleştirilmektedir. (Kredi kartı "şifresi" gibi bilgiler, Decathlon tarafından görülmez ve kaydedilmez). Ayrıca Üye, Site aracılığıyla alınan ürün karşılığında ürün bedeli ödemesi için kredi kartı kullandığında, kredi kartı numarasının, kredi kartının son kullanma tarihi, CVV2 kodunun ve benzer bilgilerin işlemin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili finansal kurumlar ile paylaşılması gerektiği hususunu anlamıştır.

6.6. Sitede sunulan görsel, yazısal içerik kişisel kullanım içindir. Sitenin içeriğinde yer alan bütün yazıların , grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların ,seslerin her hakkı saklıdır. Aksi belirtilmedikçe, ticari ya da kişisel amaçlarla, izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Decathlon’un izni olmadan sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer mecralarda veya internet sitesinde yayınlamak yasaktır.

6.7. Siteden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik- güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir; reklam banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan web sitelerinden, kendilerine gelen her türlü bildirimlerden ve mobil uygulamalardan bilgi kullanımları, sitelerin etik ilkeleri, gizlilik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, kişisel veri saklama ve imha politikaları, servis kalitesi, kullanım şartları ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Decathlon sorumlu değildir.

6.8. Kullanıcılar aynı kullanıcı  adı ve şifreleri ile  Decathlon’a ait tüm internet siteleri ve mobil uygulamalardan yararlanma hakkına sahiptirler. Play’e üye olan Kullanıcılar Decathlon’un diğer tüm internet siteleri ve mobil uygulamalarından da yararlanma hakkına sahiptirler. Decathlon, diğer internet sitelerinin üyelik koşulları ile kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında aydınlatma metinlerinin farklı olması sebebi ile, bir play üzerinden oluşturulan kullanıcı adı ve şifre ile diğer platforma giriş yapılması halinde, giriş yapılan Play’den yararlanabilmek için üyelik sözleşmesinin onaylanmasını zorunlu kılabilir ve ilgili platformun aydınlatma metnini kullanıcı ile bilgilendirme amaçlı olarak paylaşabilir.

6.9. SPOR KULÜPLERİ ve SPOR MERKEZLERİ’nin Play’e  üye olabilmesi için DECATHLON’un Tedarikçi Davranış Kuralları’na uygun hareket etmeyi kabul etmesi gerekmektedir. SPOR KULÜPLERİ ve SPOR MERKEZLERİ’ işbu üyelik sözleşmesini onaylayarak Decathlon Tedarikçi Davranış Kuralları’nı kabul ettiğini beyan eder. (https://www.decathlon.com.tr/content/website/tedarikci-davranis-kurallari.pdf)  DECATHLON’un, SPOR KULÜPLERİ ve/veya SPOR MERKEZLERİ’nin bu kurallara aykırı hareket ettiğini tespit etmesi halinde oluşan zararlarını SPOR MERKEZİ ve/veya SPOR KULÜBÜ’nden tazmin edebileceği gibi, SPOR KULÜBÜ ve/veya SPOR MERKEZLERİ’ine yapacağı ödemelerden kesebilir, üyeliklerini askıyaalabilir ve/veya üyeliklerini iptal edebilir.

7. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1. Kullanıcı, siteye Üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru ve güncel olduğunu, DECATHLON’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. DECATHLON, Söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Üye’ye aittir. Kullanıcı kişisel bilgilerinde değişiklik olması durumunda DECATHLON’a vermiş olduğu bilgilerini güncelleyecektir. Sözleşme'nin, bir tüzel kişi adına akdedilmesi halinde, Sözleşme’yi akdeden kişi, söz konusu tüzel kişi adına bu tür bir işlem gerçekleştirmek için yetkili olduğunu, aksi halde (yetkisiz işlem yapması durumunda), bundan sonra yaptığı/yapacağı sonuç doğurucu tüm işlemlerden ötürü şahsen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır.

7.2. Kullanıcı, DECATHLON tarafından kendisine verilmiş olan kullanıcı adı ve şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Kullanıcı’nın söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından DECATHLON’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, DECATHLON’un söz konusu kötü niyetli ve izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. Aynı şekilde, Kullanıcı internet ortamında bir başkasının IP adresini, e-posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer Kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanım olması halinde,  her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Kullanıcı’ya ait olacaktır.

7.3. Kullanıcı, siteyi kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Kullanıcı’yı bağlayacaktır. Kullanıcı, siteyi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcı’nın yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendisine aittir. Ayrıca, Kullanıcı başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Kullanıcı, Decathlon ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Kullanıcıların site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Decathlon’un doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

7.4. Sitede, Kullanıcı tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen kullanıcıların kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin DECATHLON ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. DECATHLON’un Üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Kullanıcının uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

7.5. Kullanıcı, sitede yer alan ilanlara başvuru yaparken, ilan oluştururken yahut ilan sahibi ile anlık mesajlaşma yapmak sureti ile diğer kullanıcılar ile etkileşim halinde bulunabilecektir. Kullanıcı’lar birbiriyle ya da DECATHLON çalışanları ile iletişim kurarken, ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, onur kırıcı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, illegal & terörist faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici, cinsel taciz oluşturan ve iftiracı nitelikte davranışlar sergileyemez, bu yönde içerikler kullanamaz. Burada yazılan her türlü yazının genel ahlak kurallarına/kamu düzenine/site kurallarına/üçüncü kişilerin haklarına aykırı olduğunun tespiti halinde DECATHLON bu yazıları site adminleri vasıtası ile kaldırma yetkisine sahiptir. Kullanıcı bu yazının silinmesi nedeni ile DECATHLON’dan herhangi bir talepte bulunamaz. Kullanıcı diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı’ya aittir.

 

7.6. DECATHLON’un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Üyenin dilediği zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliğini silme, üyeye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üyeliği iptal etme ve hesabı silme işlemi, Üye tarafından musterihizmetleri@decathlon.com e-posta adreslerine e-posta göndermek,08505323322 telefon numarasını aramak yahut mağazada kasa danışmanından talepte bulunmak suretiyle yapılabilir. Kullanıcı işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda,DECATHLON’un hiçbir sorumluluğu yoktur.

7.7. DECATHLON tarafından sitenin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

7.8. DECATHLON, siteyi kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda Üyelerin ziyareti sırasında bilgisayarlarına kaydedilen küçük veri dosyaları olarak tanımlanabilecek “çerez”ler (cookie) bilgilerini kullanabilir. Bu dosyalar, tüm alışveriş sitelerinde bulunan, Üye’lerin alışverişini daha verimli ve güvenli hale getirmek amaçlı kullanılan ve endüstri standartlarında dosyalardır. Sitede kullanılan çerezlere ilişkin detaylı bilgi için internet sitesinde yer alan çerez politikası metni incelenebilir. Bunun yanında üyenin bu dosyaları kullanmak istememesi halinde dilediği zaman bilgisayar tarayıcısında gerekli değişiklikleri yapması önerilmektedir.

7.9.DECATHLON, sitenin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Kullanıcı internet sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

7.10. DECATHLON, sitede mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, sitede yayınlanması ile birlikte yürürlüğe girer.

7.11. DECATHLON, işbu sözleşmenin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, site üzerinden  bilgilendirme yapılmak  sureti ile  üyelere bildirilecek ve yayın tarihinde tüm Kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

7.12. Play Hesabın kaybolması ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, Hesap sahibi en kısa sürede yukarıda belirtilen iletişim bilgilerinden birini kullanarak Decathlon Müşteri Hizmetlerini bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu durumda kaybolan/çalınan üyelik hesabı iptal edilir ve yeni bir hesap ile değiştirilir. Decathlon Hesap sahibi, daha önceden sahip olduğu tüm puanlara ve diğer avantajları yeni hesabında da muhafaza eder.

7.13.   Decathlon, play web sitesinin  kullanımı süresince işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni’ne uygun hareket edecektir. Bununla birlikte, Decathlon, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca Üye bilgilerini saklamakla yükümlüdür. Decathlon, Üye kişisel verilerini faaliyeti dışında hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmayacaktır. İşbu hüküm, sözleşmenin üçüncü kişilere devrine engel değildir. Decathlon, işbu Sözleşme ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğe bağlı olan bütün bilgileri, Sözleşme süresince veya Sözleşme’nin hitamından sonra dahi, bu bilgileri anonimleştirmek şartıyla kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

 

7.14. Play.decathlon.com.tr  üzerinden, DECATHLON’un kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler üyelere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir internet sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen internet sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Play.decathlon.com.tr üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen internet siteleri ve içerikleri hakkında DECATHLON’un herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, Üyelerin kendi sorumluluğundadır. DECATHLON bu tür link verilen internet sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, DECATHLON’un uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

7.15. Kullanıcı,Spor Kulüpleri ve Spor Merkezleri arama sonuçlarında üst sıralarda olmak veya daha görünür olmak için Play üzerinde ücret veya işbirliği karşılığında reklam verebilir. Bu durumda Kullanıcı ve Spor Kulüpleri verdiği ilana dikkat çekmek ve kelime arama sonuçlarında üst sıralarda çıkabilmek için yanıltıcı bilgiler vermeyeceğini açıkça beyan ve taahhüt eder. İşbu taahhüde aykırı davranan Kullanıcı, Spor Kulübü ve Spor Merkezi diğer Kullanıcı’lar ve üçüncü kişilerin her türlü zararlarından bizzat kendisi sorumludur. Böyle bir durumun tespiti halinde DECATHLON tarafından şu işlemler yapılabilir: Üyeliğin iptal edilmesi, Kullanıcı, Spor Kulübü  ve Spor Merkezinin platform kullanımının durdurulması ve iptali, Gerekli yasal ve hukuki işlemlerin yapılması.

7.16. KULLANICI, SPOR KULÜPLERİ, SPOR MERKEZLERİ ile DECATHLON birbirinden bağımsız ve ayrı tüzel/gerçek kişilerdir. KULLANICI, SPOR KULÜPLERİ ve SPOR MERKEZLERİ bu hususu kabul eder ve aksine sebep olacak her türlü fiilden kaçınmayı taahhüt eder. Play, SPOR KULUPLERİ, SPOR MERKEZLERİ ile KULLANICILARI bir araya getiren bir mecra olup, işbu sözleşme hükümleri, SPOR KULUPLERİ, SPOR MERKEZLERİ VEYA KULLANICI ile DECATHLON arasında hiç bir şekilde işçi-işveren, acenta, ya da kiracı-kiralayan ilişkisi teşkil etmez ya da bu şekilde yorumlanamaz.  

7.17.Play tüm kullanıcılar için ücretsiz hizmet verecek olup Spor Kulüplerİ ve Spor Merkezlerinin bazı hizmetlere erişebilmesi için DECATHLON tarafından belirlenecek olan komisyon ödenmesi gerekecektir.

7.18. KULLANICI, SPOR MERKEZİ ve SPOR KULÜBÜ kendisi tarafından PLAY’de belirtilen her türlü içerik ve bilginin doğru, hukuka ve PLAY’de yer alan sözleşmelere uygun olduğunu taahhüt eder. DECATHLON, Play’de KULLANICI, SPOR MERKEZİ veya SPOR KULÜBÜ tarafından yüklenen veya beyan edilen bilgilerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü olmadığı gibi bu yönde bir garanti de vermemektedir. KULLANICI veya SPOR KULÜBÜ, Söz konusu bilgilerin yanlış veya hatalı olmasından doğacak hiçbir zarardan DECATHLON’un sorumlu olmadığını kabul eder. Kullanıcı veya spor kulübü yanlış veya hatalı bilgiden doğan   hukuki ve cezai yaptırımların tek muhatabı olmayı kabul eder. Böyle bir durumun tespiti halinde DECATHLON tarafından şu işlemler yapılabilir: Üyeliğin iptal edilmesi, Kullanıcı, Spor Merkezi veya Spor Kulübünün platform kullanımının durdurulması ve iptali, Gerekli yasal ve hukuki işlemlerin yapılması.

7.19. Kullanıcı, Spor Merkezi ve Spor Kulüpleri tarafından verilecek olan hizmete /etkinlik ilanına ilişkin tüm detaylar play sistemi üzerinden belirlenerek ilan edilmelidir. Etkinlik/hizmet detayında DECATHLON’a bilgi verilmeksizin ve platform üzerinden duyurulmaksızın değişiklik yapılamaz. Tarafların, ücret ve/veya komisyon ödenmemesi amacı ile farklı fiyat ve/veya koşullarda anlaşma sağladığının tespit edilmesi halinde DECATHLON verilen hizmete ilişkin komisyon bedeline hak kazanır. Bu bedel, Spor Merkezi/Spor Kulüpleri’ne yapılacak olan ödemelerden düşülerek de tahsil edilebilir.

7.20. SPOR MERKEZİ kiralama işlemlerinde Kullanıcılar rezervasyon tarihinden 24 saat öncesine kadar rezervasyon tarihinde değişiklik yapabilirler. Bir kiralam rezervasyonu için platform üzerinden 3 ‘den[d] fazla tarih değişikliği yapılamaz. Bu sayının aşılması halinde işlem iptal edilir. Hizmet Bedeli’nin ödenmiş olması halinde bu bedel Kullanıcı’ya iade edilir.

 

7.21.

8. HİZMET SORUMLULUĞU, GARANTİ VERİLMEMESİ VE İLİŞKİNİN BAĞIMSIZLIĞI

8.1. DECATHLON, Kullanıcı/ Spor Merkezi ve Spor Kulübü’ne yalnızca aracılık eder veya Kullanıcı tarafından sunulan hizmetlerin Play üzerinde yayınlanmasını onaylar ve Kullanıcı,Spor Merkezi ve Spor Kulübü’nün play kurallarına uygun hareket etmesi için denetler. DECATHLON, Kullanıcı, Spor Merkezi veya Spor Kulübü’nün tarafı olduğu hizmet veya ürün tanıtım ilişkisinin tarafı değildir. Spor Kulübü tarafından sağlanacak/sunulacak/ifa edilecek hizmetler  DECATHLON'un taahhüt ve garantisi altında değildir. KULLANICI, Spor Merkezi ve Spor Kulübü, DECATHLON’un yalnızca tarafları buluşturan bir platform olduğunu, DECATHLON’un herhangi bir sorumluluğu olmadığı kabul eder.

8.2. DECATHLON, play.decathlon.com.tr ’de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, site üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Site muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler play.decathlon.com.tr ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin doğruluğu ve güncellik durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Sitede yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve DECATHLON’un play.decathlon.com.tr ’de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

8.3. DECATHLON, sitede yer alan SPOR MERKEZİ ve SPOR KULÜPLERİ’nin  hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. Ancak, DECATHLON, SPOR KULÜBÜ ve SPOR MERKEZİ statüsünde hizmet verecek olan kişi ve firmalara ilişkin hizmet vermeye ilişkin gerekli belge ve bilgileri talep etmektedir. DECATHLON, belirlemiş olduğu tedarikçi davranış kurallarına uygun olmayan SPOR KULÜPLERİ’nin üyeliklerini reddetme veya üyelikten çıkarma haklarını saklı tutar. Gerekli belgeleri verilen sürelerde temin etmeyen yahut spor eğitimi verilmesine ilişkin sertifikasının DECATHLON tarafından uygun bulunmaması durumunda, DECATHLON üyelik talebini reddetme veya üyelikten çıkarma haklarını kullanabilir. DECATHLON Üye oylamaları ve Üye yorumları gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla SPOR KULÜPLERİ arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı SPOR KULÜPLERİ’nin çokça beğenilmiş, tercih edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, DECATHLON’un vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.

8.4. DECATHLON, herhangi bir sorumluluğu bulunmamasına rağmen, SPOR MERKEZİ ve SPOR KULÜPLERİ’nin sağladığı hizmetlerin doğru ve tam olarak ifasını sağlamak için elinden gelen gayreti sarf edecektir. Aynı şekilde Kullanıcıların play web sitesi kurallarına uygun hareket etmesi için gerekli önlemleri almaya gayret etmektedir.  Ancak, SPOR KULÜBÜ, SPOR MERKEZİ ve/veya Kullanıcının ağır ihmal veya kusuru nedeniyle diğer taraf ve/veya 3. kişileri herhangi bir şekilde zarara uğratması ve/veya bu konudaki dava ve takiplerin DECATHLON’a yönelmesi halinde, DECATHLON tüm zararlar ve ayrıca yargı giderleri, para cezaları ve avukatlık ücretleri için ilgili tarafa rücu veyahut play üzerindeki hak ve alacaklarından takas / mahsup etme hakkını saklı tutmaktadır.

8.5. Play üzerinde yer alan ilanın  Kullanıcı, SPOR MERKEZİ ya da SPOR KULÜPLERİ’nden kaynaklanan hatalardan (yanlış tarih verilmesi, hizmet başlama saatinde Kullanıcının adreste bulunmaması, SPOR KULÜBÜ’nün  ilgili tarih ve saatte hizmetin ifası için gitmemesi, Kullanıcının  rezervasyon sırasında belirttiği gün ve saat tercihine uygun bir SPOR KULÜBÜ yetkilisi/eğitmen  bulunmaması vb.) dolayı DECATHLON’un  herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. DECATHLON söz konusu durumların oluşmaması için azami gayreti gösterecektir. Ancak oluşan hatalardan veya zararlardan dolayı taraflara  herhangi bir bedel veya tazminat ödemeyecektir. Böyle bir durumun tespiti halinde DECATHLON tarafından şu işlemler yapılabilir: Üyeliğin iptal edilmesi, Kullanıcı veya Spor Kulübünün platform kullanımının durdurulması ve iptali, Gerekli yasal ve hukuki işlemlerin yapılması.

8.6.DECATHLON, play kullanıcıların etkinlik ve hizmetlerden faydalanabilmek için diğer üyeler ile kişisel verilerini paylaşması durumunda oluşabilecek uyuşmazlıklardan sorumlu olmayacaktır.  Ancak DECATHLON, üyeleri yalnızca sözleşme konusu işin yerine getirilmesi için gerekli olan bilgilerin paylaşılmasını, amaç dışı veri paylaşımı yapılmamasını taraflara tavsiye etmektedir.

 8.7. SPOR MERKEZLERİ ve SPOR KULÜPLERİ’nin üyeliklerinin tamamlanabilmesi için, işbu kullanıcı sözleşmesi ile birlikte DECATHLON’un belirttiği diğer belgeleri ıslak imzalı olarak şirkete teslim etmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Bu belgelerin play admini tarafından onaylanmasından sonra SPOR MERKEZLERİ ve SPOR KULÜPLERİ play üyesi olarak platformdan yararlanmaya başlayabilecektir.

9. DİĞER HÜKÜMLER

Taraflar, DECATHLON’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193'e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder

10.DEVİR

DECATHLON, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI/Spor Kulübü/ Spor Merkezinin bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

 

11.MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, DECATHLON işbu sözleşmeyi geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, DECATHLON açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için DECATHLON’un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

 

12.SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme Kullanıcının/Spor Kulübünün Üyeliğini iptal etmesi veya Decathlon tarafından Üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Decathlon, Kullanıcının/Spor Kulübünün Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Kullanıcının/Spor Kulübünün  Üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

13.UYGULANACAK HUKUK VE İHTİLAFLERİN HALLİ

İşbu sözleşme Türk hukukuna tabi olup; sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

14.YÜRÜRLÜK

KULLANICI’nIn/Spor Kulübünün, üyelik kaydı yapması KULLANICI’nın/Spor Kulübünün Kullanım Koşullarında yer alan tüm maddeleri okuduğu ve yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme KULLANICI’nın/ Spor Kulübünün sözleşmeyi onaylaması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.