ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

a) 2.ŞANS mobil uygulamasının faaliyetlerini yürüten Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu  Bulvarı Marmara Forum Si. A Bl. Ap. N.3/Z099 Bakırköy/ İstanbul adresinde mukim Turksport Spor Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle "Turksport” ve/veya “Decathlon” olarak anılacaktır)

b) mobil uygulamaya ve/veya uygulamasına işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde 2.ŞANS uygulaması içerisinde yer alan Platform’dan faydalanan kişiler ("Kullanıcı")

 

Decathlon ve Kullanıcı bundan böyle ayrı ayrı “taraf” , bir arada ise “taraflar” olarak anılacaktır.

 

Kullanıcı, işbu sözleşmeyi onayladığında yürürlüğe gireceğini ve sözleşme koşullarına uygun davranacağını beyan ve taahhüt etmektedir.

2. TANIMLAR

 

2.ŞANS           :2.ŞANS isimli  mobil     uygulamaları,

Kullanıcı      : Platform’a üye olan ve Platform’da sunulan Hizmet'lerden, işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek kişi

Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Alıcı Kullanıcı: 2.Şans üzerindeki bir Kullanılmış/Kişisel ürün’ü talep eden, ödediği Kullanılmış/Kişisel ürün bedelinin, kendisi Kullanılmış/Kişisel ürün’e onay verene kadar, Decathlon tarafından Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya iletilmemesi ve ancak onayından sonra bedelin kendisi adına Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya gönderilmesi (kendisi adına ödeme borcunun ifa edilmesi) ile sınırlı olarak Decathlon’u temsilci olarak yetkilendiren Kullanıcı’yı,

Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Satıcı Kullanıcı: 2.şans uygulaması üzerinde satış amacıyla Kullanılmış/Kişisel ürün ilanı olan, kendisi adına söz konusu ilana yönelik ödenecek bedelin tahsili ile ilgili olarak Decathlon’u temsilci olarak yetkilendiren, Decathlon’a yapılacak ödeme ile ilandaki Kullanılmış/Kişisel ürün’e yönelik ödeme yükümlülüğünün tamamlanmış sayılarak kendisine tekrar ödeme yapılmayacağını kabul eden Kullanıcı’yı

2.Şans Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Tacir, esnaf, tedarikçi, üretici, ticari işletme, ticaret şirketi ve her halükarda satış işlemini meslek olarak edinmemiş ve tüzel kişi sıfatıyla bu gruba mensup olmayan herhangi bir gerçek kişi Kullanıcı’nın, 2.Şans’dan bağımsız bir üçüncü kişi satıcıdan kişisel kullanımı için satın almış olduğu/üçüncü kişiden edindiği, mülkiyetini haiz bulunduğu ve artık elden çıkarmak istediği kullanılmış/ikinci el bir  spor ürününü 2.Şans üzerinde yayınlaması/ilan edebilmesi; kendisine Sözleşme uyarınca verilen temsil yetkisi doğrultusunda tahsilat sürecinin Decathlon tarafından ya da anlaşmalı olduğu ödeme hizmet sağlayıcı aracılığıyla yürütülmesi, bu kapsamda Kullanılmış/Kişisel ürün bedelinin, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi adına Decathlon tarafından tahsil edilmesi, Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’nın Decathlon’a ödeme yaparak ödeme borcunu ifa etmesi, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün taahhüt edildiği şekilde ulaştırılması ve iade koşullarının oluşmaması halinde bedelin Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı adına, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi’ne gönderilmesi ve Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan diğer iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla, Decathlon tarafından, 2.Şans’a ait uygulama ve Decathlon’a ait diğer internet siteleri üzerinde ortaya konulan uygulamaları/sunulan sair tüm hizmetleri, ifade etmektedir.

3.  SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

İşbu Sözleşme’nin konusu Alıcı Kullanıcı ve Satıcı Kullanıcının 2. Şans uygulamasından faydalanma şartlarının, hizmet kapsamının ve tarafların karşılıklı yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 2.Şnas Decathlon tarafından yürütülen, Kullanıcı tarafından ikinci el spor ürünlerini satabildikleri ve satın alabildikleri  bir platformdur.

 

Kullanıcı kullanım koşullarını elektronik ortamda kabul ettiğinde 2.Şans mobil uygulaması içinde yer alan kullanıma, üyeliğe, hizmete, içeriklere yönelik Decathlon tarafından uygulama üzerinde yapılacak yapılacak her türlü beyanı peşinen kabul ve beyan eder.

4.ÖDEME VE TAHSİL SİSTEMİ

4.1. Satış sözleşmesinin tarafı olmayan DECATHLON  sözleşme yönetim sürecinin ödeme aşamasında satış  sözleşmesinin taraflarından; (i)satıcıya hizmetin yerine getirilmesi karşılığında bedeli tahsil edememe; (ii)alıcıya ise bedelin ödenmesine karşılık,ürünün hiç veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim edilmemesi riskine karşı korumayı amaçlar.

4.2. Bu kapsamda, DECATHLON tarafından kontrol altında tutulan ve yönetilen güvenli hesap, işbu sözleşme  kurallarına uygun işletilmektedir.

4.3.  Sistemi'nin işleyişi aşağıdaki gibidir:

i. Kullanıcı, siparişi verdikten sonra, hizmet bedelini DECATHLON tarafından yönetilen banka nezdindeki güvenli hesaba transfer eder ve ürün bedelinin güvenli hesaba yatırıldığı Satıcıya bildirilir. DECATHLON,  satıcıya ürünün alıcıya teslim edilmesi amacıyla ilgili alıcının ad, soyad, adres, telefon gibi bilgilerini iletecektir.

ii. Satıcı ilanında belirtilen ürün teslimini belirlenen şartlara uygun olarak gerçekleştirdikten sonra DECATHLON,  DECATHLON ile Satıcı arasında belirlediği komisyon bedelini mahsup etmek sureti ile   satış bedelini Satıcının  banka hesabına transferi için onay verir. Banka hesabına transfer sürelerine Yardım sayfalarından ulaşabilirsiniz.

iii.Satıcı, ürünü Alıcıya teslim etmez ya da Satıcı tarafından teslim edilen ürünün ilanda belirtilen belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilir ise ürün bedeli güvenli hesaptan alıcıya iade edilir. Banka hesabına transfer sürelerin[a]e Yardım sayfalarından ulaşabilirsiniz.

iv. Alıcı’nın, ürünün kargoya teslim edilmesini müteakiben 5(beş) gün içinde onay veya iade bildiriminde bulunması gerekir. Alıcının ürünün kargoya teslim tarihinden itibaren 5(beş)gün içerisinde ürüne ilişkin şikayetini uygulama üzerinden iletmemesi halinde, ürün bedeli belirlenen sürelerin sonunda belirlenen komisyonun DECATHLON tarafından kesilmesi akabinde  SATICI’ya transfer edilecektir. Kargo teslim süresinin herhangi bir nedenle uzaması halinde SATICI ve ALICI DECATHLON müşteri hizmetlerine başvuruda bulunarak sürenin uzatılması talebinde bulunabilir.

v. DECATHLON, Satıcı ile Alıcı arasında yaşanabilecek anlaşmazlık durumunda, taraflar bir uzlaşmaya varana kadar veya bir mahkeme/hakem heyeti kararı alınana kadar  hizmet bedelini güvenli hesapta bloke etme hakkına sahiptir.

vi. DECATHLON hizmetlerinden faydalanılarak alınıp hizmetlerin satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanan her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerinden sorumlu değildir.

Vii. SATICI, DECATHLON’un anlaşmalı olduğu kargo firmaları aracılığı ile ürün gönderimini sağlayacaktır.

5. ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

5.1. Üyelik, mobil uygulamanın ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen gerçek kişi tarafından Decathlon’a Kullanıcı olmak için gerekli bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Decathlon  tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

 

5.2. Kullanıcı olabilmek için, 18 (onsekiz) yaşını doldurmuş olmak, Sözleşme hükümleri kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmış olmamak gerekmektedir. 18 (Onsekiz) yaşını doldurmayan ve/veya DECATHLON tarafından herhangi bir sebeple geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği süresiz olarak yasaklanmış ya da üyelik talebi onaylanmamış olan kişilerin başvuruları Kullanıcı olarak sayılmalarına engel olup, bu durumun DECATHLON tarafından tespit edilmesi halinde bu kişilerin üyelikleri iptal edilecektir veya onaylanmayacaktır.

5.3. Kullanıcılar aynı kullanıcı ve adıyla Decathlon’a ait tüm internet siteleri ve mobil uygulamalardan yararlanma hakkına sahiptirler. 2.Şans uygulamasına üye olan Kullanıcılar Decathlon’un diğer tüm internet siteleri ve mobil uygulamalarından da aynı kullanıcı adı v şifreyi kullanarak yararlanma hakkına sahiptirler.

5.4. Uygulamadaki üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait hassas gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

5.5. Kullanıcı tarafından verilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre, Decathlon veya ilgili kuruluşça sistemlerde ve internet altyapısında alınmıştır. Uygulamayı kullanımlarınızda tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Decathlon’dan bağımsız olarak ilgili banka ve benzeri kart kuruluşlarınca çevrimiçi olarak aranızda gerçekleştirilmektedir. (Kredi kartı "şifresi" gibi bilgiler, Decathlon tarafından görülmez ve kaydedilmez). Ayrıca Üye, Site aracılığıyla alınan ürün karşılığında ürün bedeli ödemesi için kredi kartı kullandığında, kredi kartı numarasının, kredi kartının son kullanma tarihi, CVV2 kodunun ve benzer bilgilerin işlemin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili finansal kurumlar ile paylaşılması gerektiği hususunu anlamıştır.

5.6. Uygulamada sunulan görsel, yazısal içerik kişisel kullanım içindir. Uygulamanın içeriğinde yer alan bütün yazıların , grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların ,seslerin her hakkı saklıdır. Aksi belirtilmedikçe, ticari ya da kişisel amaçlarla, izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Decathlon’un izni olmadan sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer mecralarda veya internet sitesinde yayınlamak yasaktır.

5.7. Uygulamadan ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik- güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir; reklam banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan web sitelerinden, kendilerine gelen her türlü bildirimlerden ve mobil uygulamalardan bilgi kullanımları, sitelerin etik ilkeleri, gizlilik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, kişisel veri saklama ve imha politikaları, servis kalitesi, kullanım şartları ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Decathlon sorumlu değildir.

6. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. Kullanıcı, uygulamaya Üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru ve güncel olduğunu, DECATHLON’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. DECATHLON,  yer sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı sıfatına istinaden söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üyelerin ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Üye’ye aittir. Kullanıcı kişisel bilgilerinde değişiklik olması durumunda DECATHLON’a vermiş olduğu bilgilerini güncelleyecektir.

6.2. Kullanıcı, DECATHLON tarafından kendisine verilmiş olan kullanıcı adı ve şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Kullanıcı’nın söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından DECATHLON’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, DECATHLON’un söz konusu kötü niyetli ve izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. Aynı şekilde, Kullanıcı internet ortamında bir başkasının IP adresini, e-posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer Kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanım olması halinde,  her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Kullanıcı’ya ait olacaktır.

6.3. Kullanıcı, uygulamayı kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Kullanıcı’yı bağlayacaktır. Kullanıcı, uygulamayı hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcı’nın yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendisine aittir. Kullanıcı, 2.Şans dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri; Decathlon ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini ve herhangi bir yolla umuma iletmeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Decathlon ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, Kullanıcı başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Kullanıcı, Decathlon ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Kullanıcıların site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Decathlon’un doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

6.4. Uygulamada, Kullanıcı tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen kullanıcıların kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin DECATHLON ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. DECATHLON’un Üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Kullanıcının uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.5. Kullanıcı, uygulamada  yer alan ilanlara başvuru yaparken, ilan oluştururken yahut ilan sahibi ile anlık mesajlaşma yapmak sureti ile diğer kullanıcılar ile etkileşim halinde bulunabilecektir. Kullanıcı’lar birbiriyle ya da DECATHLON çalışanları ile iletişim kurarken, ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, onur kırıcı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, illegal & terörist faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici, cinsel taciz oluşturan ve iftiracı nitelikte davranışlar sergileyemez, bu yönde içerikler kullanamaz. Burada yazılan her türlü yazının genel ahlak kurallarına/kamu düzenine/site kurallarına/üçüncü kişilerin haklarına aykırı olduğunun tespiti halinde DECATHLON bu yazıları site adminleri vasıtası ile kaldırma yetkisine sahiptir. Kullanıcı bu yazının silinmesi nedeni ile DECATHLON’dan herhangi bir talepte bulunamaz. Kullanıcı diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı’ya aittir.

6.6. DECATHLON’un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Üyenin dilediği zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliğini silme, üyeye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üyeliği iptal etme ve hesabı silme işlemi, Üye tarafından musterihizmetleri@decathlon.com e-posta adreslerine e-posta göndermek,08505323322 telefon numarasını aramak suretiyle yapılabilir. Kullanıcı işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda,DECATHLON’un hiçbir sorumluluğu yoktur.

6.7. DECATHLON tarafından uygulamanın iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, uygulamaya erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

6.8. DECATHLON, uygulamayı kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda Üyelerin ziyareti sırasında bilgisayarlarına kaydedilen küçük veri dosyaları olarak tanımlanabilecek “çerez”ler (cookie) bilgilerini kullanabilir. Bu dosyalar, tüm alışveriş sitelerinde bulunan, Üye’lerin alışverişini daha verimli ve güvenli hale getirmek amaçlı kullanılan ve endüstri standartlarında dosyalardır. Sitede kullanılan çerezlere ilişkin detaylı bilgi için uygulamada yer alan çerez politikası metni incelenebilir. Bunun yanında üyenin bu dosyaları kullanmak istememesi halinde dilediği zaman bilgisayar tarayıcısında gerekli değişiklikleri yapması önerilmektedir.

6.9.DECATHLON, uygulamanın virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Kullanıcı uygulamaya girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

6.10. DECATHLON, uygulamada mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve uygulama kullanım koşulları ile uygulamada sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, uygulamada yayınlanması ile birlikte yürürlüğe girer.

6.11. DECATHLON, işbu sözleşmenin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, uygulama üzerinden  bilgilendirme yapılmak  sureti ile  üyelere bildirilecek ve yayın tarihinde tüm Kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

6.12. 2.Şans Hesabın kaybolması ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, Hesap sahibi en kısa sürede yukarıda belirtilen iletişim bilgilerinden birini kullanarak Decathlon Müşteri Hizmetlerini bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu durumda kaybolan/çalınan üyelik hesabı iptal edilir ve yeni bir hesap ile değistirilir. Decathlon Hesap sahibi, daha önceden sahip olduğu tüm puanlara ve diğer avantajları yeni hesabında da muhafaza eder.

6.13.   Decathlon, 2.Şans mobil uygulamasının  kullanımı süresince işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni’ne uygun hareket edecektir. Bununla birlikte, Decathlon, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca Üye bilgilerini saklamakla yükümlüdür. Decathlon, Üye kişisel verilerini faaliyeti dışında hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmayacaktır. İşbu hüküm, sözleşmenin üçüncü kişilere devrine engel değildir. Decathlon, işbu Sözleşme ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğe bağlı olan bütün bilgileri, Sözleşme süresince veya Sözleşme’nin hitamından sonra dahi, bu bilgileri anonimleştirmek şartıyla kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

 

6.14. 2.Şans uygulaması üzerinden, DECATHLON’un kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler üyelere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir internet sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen internet sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. 2.Şans uygulaması üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen internet siteleri ve içerikleri hakkında DECATHLON’un herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, Üyelerin kendi sorumluluğundadır. DECATHLON bu tür link verilen internet sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, DECATHLON’un uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

6.15. Kullanıcılar ile DECATHLON birbirinden bağımsız ve ayrı tüzel/gerçek kişilerdir. Taraflar bu Kullanıcıları kullanılmış spor malzemelerinin satışı için bir araya getiren bir mecra olup, işbu sözleşme hükümleri, taraflar arasında hiçbir şekilde işçi-işveren, acenta, ya da kiracı-kiralayan ilişkisi teşkil etmez ya da bu şekilde yorumlanamaz.  

6.16. Kullanıcı şahsen kullanmış olmadığı, ikinci el olmayan hiçbir ürünü ve spor malzemesi niteliğinde olmayan herhangi bir ürünü 2.Şans üzerinden satamaz. Bu durumun tespiti halinde, üyelik askıya alınabilir ve/veya üyelik sonlandırılabilir. SATICI, sattığı ürünün marka model ve özellikleri hakkında yalan ve/veya yanıltıcı beyanlarda bulunamaz. Bu durumun tespiti halinde oluşan zararlardan SATICI sorumlu olacaktır

6.17. Kullanıcı tarafından, dükkan sahibi, üretici, tedarikçi veya benzeri bir tacir/esnaf gibi temsili bir ürün resmi koyularak, bir ilan üzerinden birden fazla aynı nitelikli ürünün satışı yapılması ve bir ilan üzerinden birden fazla ürün siparişi alınması yasaktır. Her bir ilan sadece bir adet Kullanılmış/Kişisel ürüne yönelik olmalıdır. Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı tespit edilebildiği takdirde, üyeliğine son verilir.

6.18. Kullanıcı, 2.Şans üzerinde kendisi tarafından oluşturulmuş bir alışveriş internet sitesine veya ürün satışı yaptığı herhangi bir mecraya yönelik bir URL adresine (link) yönlendirme veya bu amaca yönelik kişisel bilgiler veremez. Kullanıcılar arasındaki iletişim, 2.Şans  yorum sistemi ile sağlanır. İletişim amacıyla bile olsa; Kullanıcı’nın şahsi iletişim bilgilerini diğer Kullanıcı’lar ile paylaşması yasaktır. Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı tespit edilebildiği takdirde, üyeliğine son verilir. Kullanıcı 2.Şans üzerinde; ‘uygulama dışına yönlendirici’ hiçbir URL adresi (link) paylaşamaz. Bunun tespiti halinde, Decathlon’un insiyatifinde olacak şekilde; üyelik askıya alınabilir, sonlandırılabilir ya da ilgili link kaldırılabilir.

6.19.Kullanıcı; satılık ürün ile ilgili ilanda başka ürünleri satmaya yönelik ifadeler kullanamaz. Bir satılık ürün ilanında, sadece bir adet satılık ürün hakkında bilgi verilebilir. Kullanıcı; 2.Şans  üzerindeki bir ilan vasıtasıyla; farklı ürünlerin pazarlamasını yapmaya çalışamaz. Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı tespit edilebildiği takdirde, üyeliğine son verilir.

6.20. Kullanıcı’nın verdiği ilana dikkat çekmek ve kelime arama sonuçlarında üst sıralarda çıkabilmek için elden çıkarmak istediği satılık ürün ile ilgisi olmayan kelimelerle, marka veya model isimleri kullanması, yanıltıcı bilgiler vermesi yasaktır. Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı, diğer Kullanıcı’lar ve üçüncü kişilerin her türlü zararlarından kendisi sorumludur.

6.21.ALICI talep ettiği satılık ürün’ü teslim almakla yükümlüdür. Satılıkl ürün; Decathlon’a iade bildirimi yapılmadan, Alıcı tarafından teslim alınmaz ve ürün Sahibi Kullanıcı’ya geri giderse, Decathlon, tahsil edilen bedelden hizmet bedeli ve satılık ürün’ün geri gitmesinden dolayı haksız olarak ürün sahibi Kullanıcı üzerinde doğan masrafları keserek kalan tutarı ürün sahibi Kullanıcı’ya iade eder. Decathlon hizmet bedelini tek taraflı olarak belirleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

6.22. Alıcı Kullanıcı’nın, ürün iade koşulları; ürünün ayıplı olması, ürünün ilandaki ve resimdeki niteliklere uygun olmaması, ürünün ilanda ve resimde yer almayan bir hasar içermesi, ürünün orijinal marka iddiasıyla satılmasına rağmen orijinal marka olmaması halleridir. 2.Şans üzerinde sadece kullanılmış/ikinci el  spor ürünü satışı yapılıyor olması sebebiyle, salt mutat kullanımdan doğan ve tahmin edilebilir yıpranma/hasar iade sebebi sayılmaz.

6.23. İade koşulları oluşmuş ise; Alıcı Kullanıcı; teslim günü dahil 3 (üç) gün içinde ürünü, ürün Sahibi Kullanıcı’ya iade edeceğini Decathlon’a bildirir. Alıcı Kullanıcı,  ürünü, Sözleşme kapsamında bir nedenle iade etmek üzere, ürün Sahibi Kullanıcı’ya geri gönderdiği takdirde; tahsil edilen ürün ile ilgili bedel, ürün Sahibi Kullanıcı'nın, ürünü geri aldığına dair Decathlon’a bildirimde bulunması sonrasında, Alıcı Kullanıcı'nın hesabına geri gönderilir. Alıcı Kullanıcı, ürün Sahibi Kullanıcı’nın,  ürün gönderi bilgilerini 2.Şans  sistemine girmesini müteakip teslim günü dâhil 3 (üç) gün içinde onay veya iade bildiriminde bulunmazsa, bu süre sonunda ürün ile ilgili bedel,  ürün Sahibi Kullanıcı’nın hesabına gönderilir.

6.24. Ürün kargoya verilmeden, Alıcı Kullanıcı tarafından sipariş iptal edilebilir. Böyle bir sipariş iptali gerçekleştiğinde ürün bedeli Alıcı Kullanıcı’ya aynen iade edilir.

6.25. Ürün Sahibi Kullanıcı, sattığı ürünün kişisel kullanım için kendisinde bulunduğunu, mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve ürün satışına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ürün Sahibi Kullanıcı, işbu sözleşme uyarınca, ürünü zamanında, hasarsız, 2.Şans uygulamasında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; ürünün satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.26. Kullanıcı'nın, 2.Şans uygulamasına üye olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri" e işbu sözleşme içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı'ların "kullanıcı ismi" ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı'nın işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Decathlon sözleşmeye aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici olarak durdurabilir veya kalıcı olarak iptal edebilir.

6.27. Ürün Sahibi Kullanıcı, ürünün Türkiye Cumhuriyeti gümrük mevzuatı ve rejimine uygun olarak gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş bir ürün olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Platform'da yürürlükteki gümrük mevzuatı ve rejimine aykırı olarak veya hiç gümrük işlemine tabi tutulmaksızın, Türkiye'ye giriş yapmış bir ürünün satılması yasaktır. Yurt dışında yerleşik Kullanıcı'nın gümrük işlemine tabi tutularak serbest dolaşıma girmemiş bir ürünü  2.Şans üzerinden satması yasaktır. Decathlon gümrük işlemine tabi tutulmamış ürünü satma teşebbüsünde bulunan Kullanıcı'nın ilanını, haberdar olduğu anda iptal eder ve bu tür teşebbüste bulunanlara herhangi bir hizmet bedeli iadesi yapmaz.

7.  HİZMET SORUMLULUĞU, GARANTİ VERİLMEMESİ VE İLİŞKİNİN BAĞIMSIZLIĞI

7.1. DECATHLON, Kullanıcılara yalnızca yer sağlayıcı sıfatı ile aracılık eder ve Kullanıcıları uygulama kurallarına uygun hareket etmesi için denetler. DECATHLON, Kullanıcı'nın tarafı olduğu ürün satım ilişkisinin tarafı değildir. Satıcı Kullanıcı tarafından yüklenilen edimler  DECATHLON'un taahhüt ve garantisi altında değildir. KULLANICI DECATHLON’un yalnızca tarafları buluşturan bir platform olduğunu, DECATHLON’un herhangi bir sorumluluğu olmadığı kabul eder.

7.2. DECATHLON, 2.Şans uygulamasında mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, uygulama üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Uygulama muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler 2. Şans uygulamasına verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin doğruluğu ve güncellik durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir.Uygulamada yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve DECATHLON’un 2.Şans uygulamasında mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

7.3.DECATHLON, 2.Şans kullanıcıların hizmetlerden faydalanabilmek için diğer üyeler ile kişisel verilerini paylaşması durumunda oluşabilecek uyuşmazlıklardan sorumlu olmayacaktır.  Ancak DECATHLON, üyeleri yalnızca sözleşme konusu işin yerine getirilmesi için gerekli olan bilgilerin paylaşılmasını, amaç dışı veri paylaşımı yapılmamasını taraflara tavsiye etmektedir.

8. DİĞER HÜKÜMLER

Taraflar, DECATHLON’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193'e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder

9.DEVİR

DECATHLON, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

 

10.MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, DECATHLON işbu sözleşmeyi geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, DECATHLON açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için DECATHLON’un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

 

11.SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme Kullanıcının Üyeliğini iptal etmesi veya Decathlon tarafından Üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Decathlon, Kullanıcının Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Kullanıcının  Üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

12.UYGULANACAK HUKUK VE İHTİLAFLERİN HALLİ

İşbu sözleşme Türk hukukuna tabi olup; sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

13.YÜRÜRLÜK

KULLANICI’nIn üyelik kaydı yapması KULLANICI’nın Kullanım Koşullarında yer alan tüm maddeleri okuduğu ve yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme KULLANICI’nın sözleşmeyi onaylaması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

[a]ürünün gerekli niteliği taşımaması halinde iade işlemini nasıl gerçekleştireceğiz?