TÜM BİSİKLETLERDE YIL BOYUNCA ÜCRETSİZ KARGO!

ÜYELİK SÖZLEŞMESİVE KULLANIM KOŞULLARI

1. TARAFLAR

a) www.decathlon.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:3 Marmara Forum Garden Office 0B Blok 01 Bakırköy adresinde mukim Turksport Spor Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle "Turksport” ve/veya “Decathlon” olarak anılacaktır) b) www.decathlon.com.tr internet sitesine Üye olan internet kullanıcısı ("Üye")


2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu Turksport’un sahip olduğu internet sitesi www.decathlon.com.tr‘den ve yine Turksport tarafından sağlanan Decathlon Hesap’tan Üye’nin faydalanma şartlarının ve hizmet kapsamının belirlenmesidir.
3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. Turksport’un, www.decathlon.com.tr üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

3.2. Turksport’un, www.decathlon.com.tr üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; Turksport’a ait www.decathlon.com.tr adresinde satışa sunulan ürünlerin; Üye tarafından bedeli ödendikten sonra, stok durumunun müsait olması halinde "yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın Üye’ye kargo firması tarafından Turksport adına ayıpsız olarak teslimidir.

3.3. Turksport’un www.decathlon.com.tr üzerinden sunacağı “Decathlon Hesap” hizmeti; işbu sözleşmenin kabulü ile oluşturulan Üye hesabı ile birlikte kendiliğinden devreye giren kart programıdır.

3.4. Turksport, www.decathlon.com.tr üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri www.decathlon.com.tr’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

3.5. www.decathlon.com.tr bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların Turksport tarafından belirlenecek ve www.decathlon.com.tr’nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. Turksport, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri www.decathlon.com.tr ’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.
4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üye, www.decathlon.com.tr internet sitesine Üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Turksport’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.2. Üye, Turksport tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Üye’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Turksport’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Turksport’un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

4.3. Üye, www.decathlon.com.tr’yi kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üye’yi bağlayacaktır. Üye, www.decathlon.com.tr’yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla işlem yapabilirler. Üye’nin yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendisine aittir. Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Üye, Turksport ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Üyelerin www.decathlon.com.tr internet sitesi üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Turksport’un doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.4. www.decathlon.com.tr internet sitesinde Üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Turksport ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Turksport’un Üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.5. Turksport, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve Üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.decathlon.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Turksport'tan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

4.6. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’ye aittir.

4.7. Üye, hesap ile birlikte kullanıma açılacak “Decathlon Hesap” programını işbu sözleşmenin “Decathlon Hesap Kullanım Koşulları” başlığıyla beşinci kısmında yer alan koşullara uygun olarak kullanacağını taahhüt eder.

4.8. İşbu Üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Turksport’u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ayrı tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Turksport’un Üyeye karşı Üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

4.9. Turksport’un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Üyenin Üyeliğini silme, üyeye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Turksport’un hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.10. www.decathlon.com.tr’de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve www.decathlon.com.tr’nin sunumu Turksport’un ya da Turksport’un izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu internet sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

4.11. Turksport tarafından www.decathlon.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

4.12. Turksport, www.decathlon.com.tr internet sitesi kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda Üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Turksport, Üyenin www.decathlon.com.tr internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

4.13. www.decathlon.com.tr internet sitesine Üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Turksport’un kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Turksport tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Turksport tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Turksport’un kendisi ile internet, telefon, SMS vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Turksport’u sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Turksport’un müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.

4.14. Turksport, Üye’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Turksport’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Turksport’un haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

4.15. www.decathlon.com.tr internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye internet sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

4.16. Turksport, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya internet sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

4.17. 4.17. Turksport, www.decathlon.com.tr’de mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve www.decathlon.com.tr’yi kullanma koşulları ile www.decathlon.com.tr ’de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, www.decathlon.com.tr’yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, www.decathlon.com.tr’de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. www.decathlon.com.tr’nin kullanımı ya da www.decathlon.com.tr’ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer internet sayfaları için de geçerlidir. Turksport, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.18. Turksport, Üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

4.19. Taraflar, Turksport’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

4.20. Turksport, işbu Üyelik sözleşmesi uyarınca, Üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Üye işbu Üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda www.decathlon.com.tr internet sitesinin ilgili bölümden ve/veya Turksport’un Üyeye sunacağı başkaca bir vasıtayla iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.
4.21. www.decathlon.com.tr üzerinden, Turksport’un kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler üyelere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir internet sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen internet sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. www.decathlon.com.tr üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen internet siteleri ve içerikleri hakkında Turksport’un herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, Üyelerin kendi sorumluluğundadır. Turksport bu tür link verilen internet sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, Turksport’un uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

4.22. Turksport, www.decathlon.com.tr’de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, www.decathlon.com.tr’de üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. www.decathlon.com.tr’de muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler www.decathlon.com.tr’ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile www.decathlon.com.tr’de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. www.decathlon.com.tr’de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Turksport’un www.decathlon.com.tr’de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.


5. DECATHLON HESABIM KULLANIM KOŞULLARI

5.1. Decathlon Hesabı, «Kart Sahibi» ya da «Müsteri» olarak anilacak olan, 18 yasindan büyük gerçek kişiler için gelistirilmistir. Sözkonusu kart mağazalarda ve internette yapılan alışverişlerde kullanılabilir.

5.2. Decathlon Hesap ve kart numarası sadece Decathlon’un Türkiye, Fransa, Ispanya, Belçika, Hollanda, Italya, Birlesik Krallik, Almanya, Portekiz, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Rusya ve Isveç mağazalarında geçerlidir.

5.3. İşbu sözleşmenin kabulü halinde aktif hale geçecek Decathlon Hesap programı ücretsizdir.

5.4. Turksport, Decathlon Hesap Üyelik ve kullanim programi kosullarina uyulup uyulmadigini kontrol etme hakkını saklı tutar.

5.5. Decathlon Hesap programı; biriken kart puanları, e-çekleri, promosyonlar, kampanyalar, Decathlon tarafindan düzenlenen etkinliklerde özel avantajlar, etkinliklerden haberdar olma fırsatları, spor tavsiyeleri ve sportif kampanya bildirimleri ve ayricalikli hizmetleri içerir. (Bundan böyle bütün bunlar Decathlon Hesap Üyelik programi «Hizmetleri» olarak anılacaktır). Decathlon Hesap hiçbir sekilde ödeme yapmak için kullanılamaz.

5.6. Gerçek kisiler için Decathlon Hesap bireyseldir. Aynı adreste yaşayan kişiler için birden fazla kart açılabilir. Müşterilerin aynı adreste yasayan kişiler olması halinde tek bir ana üyelik hesabı oluşturması mümkündür. Bu halde de e-çek uygulamasi vardır. Puanlar aynı adreste yaşayan kişilerin kartlarinda ayri ayri birikir ve e-çek olusturulurken birlikte hesaplanir. Bu e-çek çeşitli hizmetleri ve avantajlari da kapsayan bir e-posta ile ana üyelik hesabini olusturan Üye’ye gönderilir.

5.7. Decathlon Hesap programı için düzenlenen puan sistemi 16 Eylül 2011 tarihinden itibaren geçerlidir. Yapılan alışverişlerde kazanılan puanlarin karta işlenebilmesi için Üye aşağıdaki islemleri yapmalidir:
• Mağazada yapılan alışverişlerde, Decathlon Hesap sahibi kasada Decathlon Hesapını işletir.

• Internet sitesi üzerinden yapılan alışverişlerde kart sahibi, kart numarasını belirtir.

Decathlon Hesap çıkarılma tarihinden önce yapılan alışverişler Decathlon Hesap’a eklenemez.

Kurumsal Decathlon Hesap hariç olmak üzere, Decathlon Türkiye magazalarinda ve www.decathlon.com.tr internet sitesi üzerinden yapilan bütün alışverişlerde puan kazanilir. (*) (**)

• Mağazadan alınan ürünlerde her 1-TL tutarinda alışveriş için 1 puan kazandırır,

• Üye 500 puana ulaştığında, 10 TL tutarinda e-çek hakkı kazanir.

Türkiye dışındaki Decathlon mağazalarından yapılan alışverişler için puanlar o ülkenin puan birikme sistemine göre hesaplanir. O ülkeye ait puan birikme koşullarına ülke mağazalarından ya da internet sitesinden erişilebilir.

* e-çek, hediye kartı, değişim işlemlerine tabii olan ürünler puan uygulamasindan hariç tutulur.

** Ürünün geri verilerek, para iadesi yapilmasi durumunda, alışveriş sırasından kazanılan puanlar geri alınır.

5.8. Decathlon Hesap sahibi, istedigi zaman biriken puanlarini mağazalardaki müşteri hizmetlerine danışarak veya www.decathlon.com.tr adresindeki Üye hesabından görebilir :

Biriken puanlarin para ile degistirilmesi teklif edilemez. Ayrica ticari amaçla kullanilamaz ve transfer edilemez.

5.9. Biriken puanların tamamı, Üye’nin son alışveriş tarihinden itibaren 12 ay içinde kullanılmalıdır. 12 aylık sürenin hesabında Üye’nin son alışveriş tarihi esas alınır. Bu sürenin aşılması durumunda, Üye puanları silinir. Üye tarafindan Decathlon Hesap gösterilerek yapilan her alışverişte puanlarin kullanim süresi 12 ay olarak yeniden başlar.

5.10. Biriken puanlar e-çeke dönüşür. e-çekler e-posta yolu ile gönderilir. Üye e-posta olarak gelen çeki yazdırabilir ya da çek üzerindeki numarayı not ederek kullanabilir. e-çek basılı olarak gönderilmez. Üye’nin e-posta adresinin bulunmaması ya da yanlış yazılmış olması gibi durumlardan Decathlon sorumlu tutulamaz. e-çekler Decathlon mağazalarındaki bütün ürünler için veriliş tarihinden itibaren 3 ay süresince geçerlidir. (e-çek üzerinde belirtilen para birimine uygun olarak). E-çekler baskasina verilemez, paraya dönüstürülemez ya da satilamaz. E-çekler Rusya ve Çek Cumhuriyetinde geçerli degildir. E-posta veya sms ile gönderilen e-çeklerin kaybolmasi veya baska herhangi bir neden ile kullanılmaması halinde aynı puan için tekrar gönderim yapılmamaktadır. e-çek 3 aylık geçerlilik süresi boyunca tek seferde kullanılabilir, e-çek tutarı bölünemez veya herhangi bir şekilde para iadesine konu olamaz, devredilemez, satılamaz.

5.11. Decathlon’un ya da birlikte çalistigi tedarikçilerden birinin bir ürünü kalite ya da güvenlik sebeplerinden ötürü satıştan çekme ya da satılam ürünleri toplatma kararı alması durumunda Decathlon Hesap sahibi üyeler bu konuda bilgilendirilir. Bu bilgilendirme e-posta, mektup ya da telefon aracılığıyla yapılabilir. Üye iletişim bilgilerinin güncel olmaması Decathlon’un sorumlulugu altında değildir. • Decathlon Hesapı olan Üye, alışveriş tarihini takip eden 90 gün içerisinde kasa fişi/faturasını göstermeden ürün değişimi yapabilir. Decathlon Hesabı olan Üye, 2 yıl süresince, yapmış oldugu satın alma ile ilgili kasa fişinin/faturasının yeniden basılmasını talep edebilir. • Üye, bildirim almayı kabul eden bir beyanda bulunmuşsa, Decathlon, üyelerini yerel ve ulusal spor etkinlikleri konusunda bilgilendirebilir ve bu etkinliklere davet edebilir. Üye’nin onay vermesi durumunda, Decathlon dışındaki diğer grup şirketlerinin bilgilendirici ve tanıtıcı her türlü iletişim dokümanı Üye’ye yollanabilir.

5.12. Decathlon Hesap, kişiye özeldir ve başkasına devredilemez. Dolayısıyla, sadece kart sahibi Üye, Decathlon Üyelik karti kurallarina uymakla yükümlüdür. Üye; kartına eklenen diğer tüm kullanıcılardan sorumludur, kendisinin bizzat veya kart kullanımını gerçekleştiren diğer üçüncü kişiler için kefil olmakta ve onların üyelik kartı kullanımlarından sorumlu olmaktadır.

5.13. Üye’nin dogru olmayan kimlik bilgileri ile Üye olmak istemesi durumunda ve/veya kendisine ait olmayan, başka bir kisinin kimlik bilgilerini kullanması durumunda doğacak hukuki ve cezai yaptırımların tek muhatabı olmayı kabul eder. Söz konusu durumlarda Decathlon’a hiçbir sorumluluk yüklenemez. Böyle bir durumun tespiti halinde ayrica su islemler yapilabilir:
• Decathlon Üyelik kartinin iptal edilmesi,

• Üyelik programinin durdurulmasi ve Üyeligin iptali,

• Üyeye sağlanan her türlü indirim ve avantajların Decathlon tarafindan geri alınması,

• Gerekli yasal ve hukuki işlemlerin yapılması.

5.14. Decathlon, Üyelik kartina ait tüm Hizmetlerin en iyi sekilde kullanılmasını Üye’ye garanti etmekle yükümlüdür. Bununla birlikte, Decathlon, Üyelik puanlarinin yüklenmesi ile ilgili gecikmeler, bağlanti sorunları, alışılmışın dışında durumlar, Decathlon’un çalışmasını engelleyen durumlar ve mücbir sebepler (ör: posta hizmetlerinde grev, kötü hava kosullari, afet, vb.) gibi durumlardan doğan zararlardan sorumlu değildir. Üye tarafindan yapılan Decathlon Hesap kaydı ile Üye, mağaza sunucusundan kaynaklanan gecikmeleri (Üyelik kartı oluşturma ve hesap kontrolü), teknik performansı etkileyen problemleri, bağlanti kesilme sorunlarını ve genel olarak bilgilerin paylaşılması ile ilgili doğabilecek tüm sorunları vb. internet ortamından kaynaklanan teknolojik problemleri ve kısıtlamaları kabul eder.

5.15. Üye’nin tüm adres ve/veya e-posta adresi ve/veya isim değişiklikleri en kısa süre içerisinde aşağıdaki şekilde bildirilmelidir. Üye, en yakın Decathlon mağazasına başvurabilir, Decathlon Hesap mağazadan alındı ise Müşteri Hizmetlerini arayabilir, www.decathlon.com.tr adresinden Üye hesabına ulaşabilir ya da www.decathlon.com.tr adresinde yer alan iletisim linkinden veya musterihizmetleri@decathlon.com adresine e-mail atarak gerekli değişiklikleri yapabilir.

5.16. Decathlon Hesabın kaybolmasi ve/veya çalinmasi durumunda, kart sahibi en kisa sürede yukarida belirtilen iletisim bilgilerinden birini kullanarak Decathlon Müsteri Hizmetlerini bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu durumda kaybolan/çalinan kart iptal edilir ve yeni bir kart ile degistirilir. Kart sahibi, daha önceden sahip oldugu tüm puanlara ve diger avantajlari yeni kartinda da muhafaza eder.

5.17. Belirtilen kosullara uyulmamasi, kartin kart sahibi ya da baska kisiler tarafindan usulsüz kullanimi kartin iptalini gerektirir. Söz konusu durumda kartta biriken puanlar ve diger avantajlar ile, e-çekler de Decathlon tarafindan iptal edilir. Decathlon, karti usulsüz kullanan Üye hakkinda yasal prosedürü izleme hakkını saklı tutar.

5.18. Decathlon Hesap, bu Üyelik programı geçerli olduğu sürece geçerlidir. Decathlon, istedigi her an bir sebep belirtmeksizin kart ve puan sistemini değistirme veya kaldırma hakkını saklı tutar. Decathlon, puan toplama ve puan kazanma kosullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Decathlon Hesap sahipleri, işbu genel sartların tümünün ya da bir kısmının her an değişebileceğini kabul eder. Üye, Decathlon internet sitesi üzerindeki "Üyelik Kartı" bölümünde bulunan güncel duyurulari izlemekle ve yapılan değişiklikleri takip etmekle yükümlüdür.

5.19. Yürülükteki mevzuat ve Decathlon Gizlilik Politikasi geregi, Üyeler Decathlon Hesap basvurusu sırasında toplanan bilgilerin, Decathlon Hesap çıkartılması ve bu alandaki işlemler için toplanacağı konusunda bilgilendirilir. Isbu Üyelik karti çerçevesinde toplanan kişisel bilgiler, yürürlükte olan kanunlar ve yasalar çerçevesinde bilgisayar sistemlerine işlenir. Decathlon üyelerine ait kişisel bilgileri, üyelerin onayı olmadan başka şirket ya da gruplarla paylaşamaz. Üyeler, Decathlon’un bu bilgileri adli veya idari yetkili mercilerce talep edilmesi halinde ilgili birimlerle paylaşmak durumunda kalabileceğini kabul eder. Üyelerin, kendi kişisel bilgilerine erişme hakkı bulunduğu gibi ayrıca her kullanıcı tek bir taleple ücretsiz olarak bilgilerinin düzeltmesini, anonim hale getirilmesini, bloke edilmesini veya silinmesini gerçekleştirme veya isteme hakkına sahiptir.


6. DEVİR

Turksport, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Üye bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.


7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Turksport işbu sözleşmeyi geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Turksport açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Turksport’un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.


8. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme Üye'nin Üyeliğini iptal etmesi veya Turksport tarafından Üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Turksport Üyenin Üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Üye’nin Üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.


9. UYGULANACAK HUKUK VE İHTİLAFLERİN HALLİ

İşbu sözleşme Türk hukukuna tabi olup; sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


10. YÜRÜRLÜK

Üye’nin, Üyelik kaydı yapması Üye’nin Üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve Üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Üye’nin Üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.