TURKSPORT SPOR ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

TURKSPORT SPOR ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan sonra “Decathlon” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz.

 

Decathlon olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, http://play.decathlon.com.tr/  internet sitesine (“Site”) üye olmanız ve/veya size elektronik ticari ileti gönderilmesini kabul etmeniz halinde, kişisel verilerinizin kullanımı, korunması ve haklarınız hakkında veri sorumlusu sıfatıyla sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 

İşlenen Kişisel Verileriniz Nelerdir?

 

·         Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz

·     Cinsiyet bilginiz (paylaşmayı tercih etmeniz halinde),

·         E-posta adresiniz,

·         İşbu internet sitesinde katıldığınız etkinlikler,

·         Spor tercihiniz ve seviyeniz,

·         Site’ye üye olurken belirleyeceğiniz kullanıcı adı ve şifreniz,

·         Site’yi kullanımınıza ilişkin IP adres bilgileri ve log kayıtları,

·     Sipariş ve fatura bilgileriniz (vereceğiniz siparişler, tarihi, zamanı ve miktarı, sipariş içeriği ürün bilgileri, ödeme şekli),

·       Lokasyon bilgileriniz (Site üzerinden anlık konum verinizi paylaşmayı tercih etmeniz halinde)

·    Antrenör yetkinlik belgeleri (SPOR KULÜBÜ olarak üye olmanız ve ilgili belgeleri yüklemeniz halinde)

·         Antrenör sosyal medya hesap bilgileri (ilgili görsel ve/veya link yüklemeniz halinde)

·         CCTV (mağaza etkinliğine katılmanız halinde)

·     Profil fotoğrafı (kullanıcı tarafından tercih edilen fotoğraf yüklenecektir)

·     Yapılan spora ilişkin video ve görsel kayıtları(tercih etmeniz halinde)

·     Adres bilgisi (mahalle, sokak veya cadde ile sınırlı olmak üzere)

·  SPOR KULÜBÜ olarak üye olunması halinde, gerçekleştirilen spor etkinliği sonrasında ödeme yapabilmek ve fatura düzenleyebilmek adına IBAN bilgisi.

   

 

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenmektedir?

 

Decathlon olarak sağladığımız hizmetlerin niteliğine göre, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlarla toplamakta, kaydetmekte, depolamakta, saklamakta ve mevzuatın izin verdiği ölçüde üçüncü kişilerle paylaşmakta ve aktarmaktayız:

 

http://play.decathlon.com.tr/ internet sitesine (“Site”) üye olmanız ve/veya size elektronik ticari ileti gönderilmesini kabul etmeniz halinde, kişisel verileriniz,

 

        Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

        Üyelik sözleşmesinden kaynaklı yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

    Şirket’in iş stratejilerini planlamak ve iş birimlerinin bu kapsamda yaptığı çalışma, proje ve faaliyetlerini gerçekleştirmek,

        Spor etkinlikleri ve eğitimlerinin düzenlenmesi süreçlerini yürütmek,

        Üyelerin kendi spor etkinliklerini düzenlemesine imkân sağlamak,

        Etkinlik geçmişinizin takibi hizmetini verebilmek,

   Üye talep ve şikâyetlerinin kısa zamanda çözümleyebilmek için sizinle iletişime geçmek,

        Üye talep ve şikâyetlerinin yorum olarak iletilebilmesini sağlamak,

        Etkinlik satın alımına yönelik sözleşme süreçlerini yürütmek,

                      Hizmet kapsamında adınıza fatura düzenlemek,

                      Ürün ve hizmetlere yönelik talep ve şikâyetlere yönelik sizinle iletişime geçmek,

       Çevrimiçi alışveriş yapan üyenin yasal yaşını doğrulamak (doğum tarihi aracılığıyla),

        Bilgi güvenliği süreçlerini yürütmek,

        Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

       Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

    Site üyeliği kapsamında oluşturduğunuz kullanıcı adı ve şifre ile sizleri tüm Decathlon platformlarındaki hizmetlerimizden yararlandırmak,

   Site üyeliği veya tüm Decathlon platformlarından biri ya da birkaçına gerçekleştireceğiniz üyelik kapsamında vereceğiniz ve/veya daha sonra değiştireceğiniz bilgilerinizin/diğer üyeliğinize ilişkin vermiş olduğunuz bilgiler için de güncellenmesini sağlamak ve kişisel verilerinizi güncel olarak tutma yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek,

 amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,” “(f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.

Site’ye üye olurken elektronik ticari ileti gönderimine onay vermeniz halinde, kişisel verileriniz,

        Üyeleri tanımak ve üyelere özel ücretsiz etkinlikler, sportif iş birlikleri, kişiselleştirilmiş kampanya, avantaj, promosyon, ürün tanıtımı, reklam, pazar araştırması anketleri ve müşteri memnuniyeti hizmetleri sunmak,

        Decathlon ürün ve hizmetlerine yönelik kampanya ve yenilikler hakkında üyeleri bilgilendirmek ve üyelerle iletişime geçebilmek,

        Decathlon ürün ve hizmetlerine yönelik yenilik ve kampanyalar hakkında sizlerle iletişime geçebilmek,

amaçlarıyla KVKK ve Elektronik Ticaret Kanunu’nda belirtilen hukuki sebepler uyarınca açık rızanız alınarak işlenecektir.

Site üzerinden anlık konum bilgilerinizi paylaşmanız halinde, lokasyon bilgilerinizden oluşan kişisel verileriniz, size en yakın Decathlon mağazasını ve/veya etkinlik alanını bulmak amacıyla işlenecektir.

 

Mağazalarımızda etkinliğe katılmanız halinde, kişisel verileriniz,

Mağazada gerçekleşmesi muhtemel mevzuata aykırı her türlü eylem, suç veya davranışa karşı siz, Decathlon ve çalışanları ile diğer üçüncü kişilerin fiziksel mekân güvenliğini sağlamak amacıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “(f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebi dahilinde işlenecektir. Kişisel verilerinizi yukarıda sayılan ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanmayacağız.

Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle Toplanmaktadır?

 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK ve Elektronik Ticaret Kanunu’nda belirtilen hukuki sebepler uyarınca, Site’ye ve/veya Decathlon platformlarından birine üye olmanız veya işlem yapmanız; mağaza etkinliğine katılmanız halinde elektronik olarak otomatik yollarla ve/veya toplanmaktadır.

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılmaktadır?

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

·         İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

·  Hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir.

·         İş birimlerimiz tarafından kullanılan çevrimiçi yazılım sistemlerine yönelik bakım-destek hizmetinin alınması amacıyla anlaşmalı firma(lar) ile paylaşılabilecektir.

·         Etkinliği düzenleme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Decathlon Mağazaları ve/veya Decathlon iş ortağı (Spor salonları) ile paylaşılabilecektir.

·         Ödemelerinizi kredi kartı ile gerçekleştirmeniz halinde, kredi kartı bilgileriniz Decathlon tarafından kaydedilmeksizin, anlaşmalı ödeme hizmetleri sağlayan firma ile paylaşılacaktır.

·     Spor Kulüpleri/eğitmenlerin fatura düzenleme işlemleri için hizmet almayı tercih etmesi halinde ise, eğitmenlerin fatura bilgileri iş ortakları ile paylaşılacaktır.

·         Size e-posta ya da SMS ile kampanya bilgilendirmeleri yapılmasını kabul etmeniz halinde, Decathlon tarafından yürütülen genel ve size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklam, Pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını sunmak, bunlar hakkında bilgi vermek, anket yapmak amaçlarıyla tanıtım, pazarlama, reklam ve benzeri konularda sizlerle iletişime geçebilmek amacıyla yurtiçinde ve aşağıdaki koşulları sağlamak koşulu ile yurtdışında bulunan iş ortakları ve elektronik hizmet sağlayıcıları ile paylaşmaktayız.

Yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlenen kişisel verileriniz, Decahtlon’un ürün ve hizmetlerine dair satış, pazarlama, e-ticaret ve müşteri ilişkileri ve yönetimi faaliyetlerinin veri tabanları yurt dışında olan çevrimiçi yazılım sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilmesi nedeniyle, KVKK’nın 9 maddesindeki yurt dışına aktarım şartları doğrultusunda, ilgili kişinin açık rızası temin edilmeksizin,

(i)       Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülke ve/veya ülkeler (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) ile sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

Yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımı, KVKK ve ilgili sair mevzuat başta olmak üzere, Kurul tarafından alınan kararlar ve ilgili düzenlemelere uygun olarak, Şirketimiz tarafından gerekli özen gösterilerek ve gerekli tüm güvenlik önlemler alınarak gerçekleştirilecektir.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK” olarak anılacaktır.) “ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.), KVKK’nın 11. maddesi kapsamında aşağıdaki haklar tanınmıştır:

·         Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         KVKK ile ilgili diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yukarıda sayılan haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle,

·         Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulv. Marmara Forum Si. A Bl. Ap. N.3/Z099 Bakırköy İstanbul” adresindeki merkez ofisimize yazılı başvuru formu ile  bizzat gelerek,

·         kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,

·         (varsa) tarafınızca daha önce Decathlon’a bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kisiselverilerim@decathlon.com adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz