EASYBREATH MASKE STANDARTLARI VE ÜZERİNDE UYGULANAN TESTLER

TESTLERİ YAKINDAN İNCELEYELİM

Easybreath maske, Decathlon’un dalış markası Subea’nın en önemli ürünlerinden biridir. Bu yenilikçi ürün, şnorkelle yüzme konusunda devrim yaratarak bu sporu geçmişte olduğundan çok daha fazla insan için erişilebilir kılmıştır. Easybreath’in tasarım ve üretiminin arka planına bir göz attıktan sonra şimdi sırada, ürünün kullanıma uygun olmasını garantilemek üzere ürün üzerinde gerçekleştirilen farklı güvenlik testlerinin, kalite kontrollerinin ve sertifikasyonların incelenmesi var. Bu yazıda, ürünün geliştirme süreci boyunca Decathlon ekiplerinin yürüttüğü testlere yer vermek yerine, dalış dünyasında referans olarak kabul edilen bağımsız kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen kalite ve güvenlik testleri üzerinde durduk.

ÜRETİM STANDARTLARI

Birçok dalış ürününde olduğu gibi Easybreath şnorkel maskesi de KKE (Kişisel Koruyucu Ekipman) kategorisine girer. Üreticilerin yasal olarak kalite ve güvenlik standartlarını karşılayacak şekilde belirli bir takım gereklilik ve şartları yerine getirme zorunlulukları vardır. Easybreath maske, iki grup altında toplanabilecek olan güvenlik gereklilikleriyle uyumludur: Şnorkeller için tanımlanmış olanlar ve dalış maskeleri için tanımlanmış olanlar. Bu test ve sertifikasyonlar, Marsilya, Fransa’da bulunan bağımsız bir kuruluş olan INPP (Ulusal Profesyonel Dalış Enstitüsü) tarafından gerçekleştirilmiştir. Maskenin, Avrupa Parlamentosu’nun 2016/425 no’lu yönetmeliğinin (AB) ve kişisel koruyucu ekipman Konseyinin (şnorkel standardı NF EN 1972 ve maske standardı NF EN 16805) temel gerekliliklerini karşıladığını onaylayan INPP raporu görmek için buraya tıklayınız.

DAN AVRUPA (DIVER ALERT NETWORK-DALGIÇ UYARI AĞI) TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN TEST

Maskemiz diğer bir önde gelen bağımsız dalış kuruluşu olan DAN Europe (Diver Alert Network-Dalgıç Güvenlik Ağı) tarafından da onaylanmıştır. Dan, dalış güvenliğine ilişkin tıbbi ve bilimsel araştırmalar alanında dünyada ilk akla gelen isimlerden biridir. DAN Europe 1994 yılından beri dalışla ilgili tıp ve fizyoloji alanlarında araştırmalar yapmıştır. DAN araştırmacılarının elde ettiği sonuçlar, dalış araştırmaları alanında çalışan tüm uluslararası tıp camiası için bir referans olarak kabul edilir. Easybreath maske üzerinde gerçekleştirilen nefes alma testleri, maskenin kullanımının güvenli olduğunu teyit etmektedir. Su içinde yapılan nefes alma testinde sensörlerin korunması için dalış giysisi kullanılmaktadır.

SPORT CONTROLE TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN KARDİYO-RESPİRATUVAR TESTLERİ

Subea tasarım ekibi, Blarrltz, Fransa’da bulunan ve spor ergonomisi alanında uzmanlaşan bir ekipten oluşan bağımsız bir kuruluş olan Sport Controle (SC) ile de çalıştı. SC, spor ürünlerinin ve aksesuarlarının yaratılmasına destek verme ve bunların tıbbi geçerliliklerini doğrulama alanında uzmanlaşan bir şirkettir. SC tıbbi ekipleri, ürünü test eden yetişkin ve çocuklardan oluşan bir grup tarafından gerçekleştirilen submaksimal egzersiz testi sırasında, Easybreath maskenin takılı olduğu durumda bir ergo bisiklet kullanarak ve yüzme hareketlerini de dahil ederek katılımcıların kardiyo-respiratuvar verilerini ölçtü. Fizyolojik verilerin (Tüketilen oksijen oranı, Solunum Katsayısı, Ventilasyon Ekspiratuvar akımı, kalp atım hızı ve karbondioksit [CO2] alım oranı) analizi SC danışman hekimi tarafından yapılmış olup, ürünümüzün daha önceden var olan veya tedavi edilmemiş kardiyorespiratuvar hastalıkları bulunmayan kişilerce kullanıldığında tipik şnorkelli dalış sırasında güvenli olduğu saptanmıştır.

CO2’ NİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Günümüzde havada, yüksek konsantrasyonlarda yaklaşık %0,04 CO2 bulunmaktadır ve bu gaz tehlikelidir. Azami maruziyet limiti 15 dakika için %3’tür. Bu konsantrasyon aşılmamalıdır. Bunun yanında, CO2 miktarı arttıkça sağlık üzerindeki etkiler ağırlaşır. Bu kapsamda %4’te soluma hızı artar, %10’da görme sorunları, titreme ve terleme ortaya çıkar. %15’te kişi aniden bilincini kaybeder. Easybreath maskesinde kaydedilen CO2 değeri solunan havada %2 konsantrasyonunun biraz üzerindedir, yani şnorkelle dalma sırasında bir tehlike yoktur.

FİKRİNİZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Gerçek bir ürün testi… 2014’te piyasaya çıkan Easybreath maskesi Decathlon’un en popüler ürünlerinden biridir. Ekiplerimiz dünya çapındaki müşterilerden Easybreath ürün yelpazesine ilişkin 11000’den fazla geri bildirim almıştır. Bu yorumlar, ürün kalitesini ve müşteri memnuniyetini izlememize yardımcı olmaları nedeniyle tasarım ekiplerimiz için son derece faydalıdır. Buna göre, ürünün beğeni derecesi 3/5’in altına düşer düşmez (12 aylık dönemde en az 20 fikir), Decathlon bu ürünü satıştan kaldırır.

PATENTLİ BİR ÜRÜN: ORİJİNALİ TERCİH EDİN!

Decathlon, şnorkelle dalış için yüz maskesini bulan ilk şirkettir. Hatta çoğu ülkede bu ürün için patent başvurusunda bulunulmuştur. Decathlon’un Easybreath maskesi, 2014’te piyasaya çıktığından beri yoğun biçimde taklit edilmektedir. Ancak bu taklitlerin risksiz olduğunu garanti etmemiz veya test, sağlık ve güvenlik uyumu, kalite kontrol ve üretim izleme açısından koyduğumuz standartlara uygun olup olmadıklarını bilmemiz mümkün değildir. Bir doğa faaliyeti olan şnorkelli dalışın kendine özgü tehlikeleri vardır. Bu nedenle Easybreath maskemiz daima bir dizi eksiksiz kullanım talimatı (maskenin nasıl kullanılacağı, doğru ebadın seçimi) ve önemli güvenlik bilgileri ile beraber satılmaktadır: Örneğin maskemiz 10 yaş altı için tavsiye edilmemektedir ve sadece yüzeyde kullanılmalıdır, spor olarak yüzmede kullanılmamalıdır. Bunun piyasadaki diğer modellerde de geçerli olup olmadığını bilemiyoruz, o yüzden Easybreath’e güvenin!